Advies bij de implementatie van (Informatie) Risico Management (IRM)


Dorosee kan u assisteren bij het inrichten van Informatie Risico Management binnen uw organisatie. Dit kan zij doen m.b.t. het opstellen van beleid alsook bij de implementatie en uitvoer van het informatie risico management proces.

Voor meer informatie over hetgeen Dorosee voor u kan betekenen wordt verwezen naar de persoonlijke pagina van de DGA van Dorosee. zie Pengel Risico Management ConsultancyRiskComply


Het software pakket RiskComply wordt initieel ontwikkeld voor het managen van informatie risico's. Het realiseren van o.a. ISO 27001 certificering zal met de inzet van RiskComply dit proces aanzienlijk vergemakkelijken. Doch het pakket zal naast de inzet voor het beheren van Informatie risico's eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor andere vormen van risico management. Te denken valt aan, het managen van:


 • Operationele Risico's (Basel2 en sinds kort Basel 3);
 • Project Risico's;
 • Product risico's;
 • Financieel risico's;
 • Krediet risico's;
 • Maar ook diverse overige Risico's lenen zich uitstekend voor beheersing via RiskComply.


RiskCompliance vooor het MKB


RiskCompliance is een dienst waarbij Dorosee haar jarenlange expertise, opgedaan bij tal van multinationals, wenst beschikbaar te stellen voor het MKB. Het MKB is eveneens gebaat bij een deugdelijke risico management process c.q. compliance met wereldwijde standaarden zoals de ISO standaarden (b.v. ISO27001) of Nederlandse normen (b.v. NEN7510). Doch het MKB kan zich de hoge kosten en de lange tijd, benodigd voor het maken van beleid, niet veroorloven. Dorosee wenst haar kennis in te zetten door tesamen met het MKB beleid welke MKB breed inzetbaar is op te stellen waardoor kosten gedeeld kunnen worden. Dorosee tevens de implementatie van dit beleid en de uitvoer van het process op zich nemen waardoor deze bedrijven niet zelf hoeven te investeren in dure risico management opleidingen van hun personeel, en zij zich kunnen concentreren op hun core business terwijl zij toch compliant zijn met internationele en Nederlande risico management standaarden..

Voor meer informatie over hetgeen Dorosee voor u kan betekenen wordt verwezen naar de persoonlijke pagina van de DGA van Dorosee. zie Pengel Risico Management ConsultancyOutsourcing diensten


Software outsoucing naar lage lonen landen is een begrip heden ten dagen. Vele grote ondernemingen zijn u reeds voor gegaan en maken hier gebruik van. Dorosee wenst maatwerk SW in een klein team alszodanig te ontwikkelen. De doelgroep wordt het MKB. Producten van Dorosee zullen echter ook voor grotere bedrijven interessant zijn

Software development leent zich uitstekend voor outsourcing. Dorosee zal de expertise welke zij heeft opgedaan bij de ontwikkeling van RiskComply hergebruiken. Er zal bij de ontwikkeling gebruik gemaakt worden van proven technology, gebasserd op internet technieken, om te beginnen het ASP.net platform, C# als taal en SQL server als database backend. Uiteraard zullen technieken als HTML , PHP, silverlight, MVC3, SQL, Framework etc onderdeel van het geheel worden


Als onderdeel van het kosten besparing heeft het uitbesteden van niet core activiteiten een steeds grotere vlucht genomen. Het uitbesteden van deze activiteten naar een lage lonen land brengt hierin extra financiele voordelen met zich mee. Dorosee werkt nauw samen met dienstverlenende bedrijven in Suriname om voor u een optimale oplossing te vinden.

 

Backoffice activiteiten lenen zich optimaal voor outsourcing, voorbeelden van typische outsourcing activiteiten zijn


 • Accounting; Financiele administratie - verslaglegging, salaris administratie, belasting aangiften, etc.
 • ICT, Software ontwikkeling, hosting, support en beheer.
 • HRM activiteiten,
 • Administratieve activiteiten,
 • Sales ondersteunende activiteiten zoals, juridische ondersteuning, financiele ondersteuning, marketing, order management, operations support, account beheer, etc
 • Maar ook diverse overige activiteiten lenen zich uitstekend voor outsourcing.>/li<

Heeft u een (specifieke) aciviteit welke geen onderdeel vormt van uw core business activiteit en wilt u deze uitbesteden c.q. de mogelijkheden van uitbesteding onderzoeken, neem dan contact op met Dorosee. Dorosee kan u met raad en daad bijstaan in uw uitbesteding, uw uitbesteding verzorgen, een geschikte partner voor u vinden, etc