Software Outsourcing en haar voordelen


Outsourcing is een niet meer weg te denken fenomeen in de ICT wereld. Het uitbesteden van non core business activiteiten naar lagelonen landen is een fenomeen waar tal van m.n. grote bedrijven reeds jaren gebruik van maken om hun kosten te drukken. Met name software outsourcing heeft een grote vlucht genomen. Een dusdanig grote vlucht dat typische outsourcing landen zoals India en Oost-Europa amper de vraag aankunnen met als gevolg een stijging van de kosten. Daarnaast is gebleken dat culturele verschillen hebben geleid tot diverse onvoorziene obstakels waardoor outsourcing toch niet datgene gebracht heeft wat men er er van verwachtte. Des al niet te min blijft outsourcing een middels om kosten te besparen.

 

Het belangrijkste voordeel van outsourcing naar lage lonen landen zijn de lagere kosten.

Daarnaast ligt het kennis niveau toch hoog. Dit heeft te maken met het feit dat in Europa functies als systeem ontwikkelaar en ICT beheer functies gezien worden als doorgroei functies naar hogere functies. Terwijl in offshore landen dit vaak eind functies zijn. Dit houdt in dat veel effort gestoken wordt in diepgaande kennis die ook nog eens langere tijd behouden blijft.

Nadelen van outsourcing naar Aziatische landen en Oost-Europese landen zijn de taalbarriére, tijdsverschil en ook het grote verschil in (bedrijfs)cultuur.

Suriname heeft alle voordelen voor outsourcing, de lonen zijn er laag en het heeft een hoog opleidingsnivo zonder de nadelen, het heeft een westerse cultuur en men spreekt naast de Nederlandse taal goed Engels en Spaans, de contacten met Nederland c.q. Europa en Amerika zijn intens.

De dienst zal aangeboden worden aan initieel het MKB in NL. Eventueel kan de dienstverlening ook aan kleine SW bureau’s in NL aangeboden worden b.v. ter opvang van extra capaciteit c.q om kosten te drukken.


Voordelen van ontwikkeling maatwerk software


Veel bedrijven of instellingen onderscheiden zich van andere bedrijven en/of instellingen middels hun processen en producten. Zij krijgen hierdoor met bedrijfsprocessen te maken die niet 'passen' binnen de grenzen van standaard software pakketten. Dit betekent veelal dat ze hun onderscheidend vermogen moeten opgeven en hun bedrijfsprcessen moeten aanpassen aan deze standaard paketten. Dit is zelfs het geval wanneer deze software pakketten speciaal voor hun branche ontwikkeld zijn.

Nadelen van standaard software is,dat deze in aanschaf net zo duur kan zijn, en licentiekosten aardig kan oplopen. Naast deze kosten, biedt standaard software ook vaak, om een zo groot mogelijk bereik te creeren, overvloedige functionaliteit. Functionaliteit welke door uw organisatie wellicht niet gebruikt wordt. Toch betaalt u voor deze functionaliteit.

Het laten ontwikkelen van een maatwerk applicatie hoeft niet duur te zijn. Door moderne software ontwikkeltechnieken is het bouwen van maatwerk software een stuk sneller geworden. Dit brengt grote kosten beparingen met zich mee in het bouwtraject. Door outsourcing naar een lage lonen land kunnen deze kosten nog lager uitvallen.


Wat zijn de voordelen van maatwerk software?


  • Maatwerk software doet wat u wilt. U past de software aan op uw bedrijfsprocessen en niet andersom. Hierdoor kan de software op adequate wijze uw business procesen ondersteunen.
  • U betaalt geen licentiekosten voor een softwarepakket dat u zelf heeft ontwikkeld.
  • U betaalt niet voor functionaliteit die u toch niet gebruikt.
  • U kunt uw maatwerk applicatie inpassen in uw huisstijl door bv. logo’s toe te voegen en bedrijfskleuren te gebruiken.
  • Het gebruikersgemak van eigen ontwikkelde applicaties is vaak veel groter.
  • Het uitbreiden en integreren van maatwerk software is veel eenvoudiger

Wat zijn de voordelen van outsourcing van maatwerk software naar Dorosee?


Outsourcing van software ontwikkeling naar Dorosee brengt alle voordelen van outsoursing naar lage lonen landen met zich mee zonder de daarbij behorende nadelen

Dorosee ontwikkelt uw software in lage lonen landen waar het Nederlands als Moedertaal gebezigd wordt en de overige europese talen zoals Engels en Spaans goed ontwikkeld zijn.

Daarnaast hebben deze landen (als zijnde ex kolonien) een sterk westerse (bedrijfs) cultuur, met vrijwel dezelfde (bedrijfs) normen en waarden

Het tijdsverschil met b.v. India is ruim 5 uur en is deze met b.v. Suriname slechts 4 uur. Daarbij komt dat in Nederland het bedrijfsleven om 9 uur start terwijl dat in Suriname 7.00 uur is waardoor het tijdsverschil effectief slechts 2 uur bedraagd.

Gebruikmakend van moderne technieken heeft Dorosee een team van programmeurs in o.a. dit lage lonen land beschikbaar. Dit team is door Dorosee zelf opgeleid. Dit team werkt nauw samen in 1 virtueel team en wordt aangestuurd door een team van ontwikkelaars in Nederland. Het kontact met onze opdrachtgevers loopt dan ook via onze ontwikkelaars in Nederland en vind indien gewenst face to face plaats en laat daardoor geen ruimte voor ruis in de communicatie.